NUDIM INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNOŠOLCE NA DALJAVO/NA DOMU

Dragi starši!

V okviru osebnega dopolnilnega dela nudim INŠTRUKCIJE ZA OSNOVNOŠOLSKE PREDMETE (med drugim angleščina, slovenščina, španščina, matematika, fizika, geografija).

INŠTRUKCIJE NA DALJAVO izvajam preko Skypa/Zooma, in sicer tako, da UČENEC VSESKOZI VIDI MOJ ZASLON in si SPROTI VSE ZAPIŠE.

Gradivo, ki nastane med učno uro, pa lahko skupaj z dodatnimi nalogami pošljem tudi po elektronski pošti.

INŠTRUKCIJE NA DOMU se praviloma izvajajo na mojem domu (Ihan), po predhodnem dogovoru pa bi srečanja lahko potekala pri vas doma (Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Črnuče, Šentjakob).

Način dela vselej prilagodim posameznemu učencu, da lahko učno snov zares dobro usvoji.

Pomagam tudi pri pripravi oziroma izdelavi pisnih izdelkov, govornih nastopov, plakatov itd.

Če torej vaš otrok potrebuje individualno pomoč (ali pa zgolj nekoga, da ga pri učenju oziroma izpolnjevanju šolskih obveznosti ustrezno motivira in usmerja), sem vam na voljo.

Kontakt:

Tadeja Vode, dipl. kom. (UN)

031 777 678

instrukcije.osnovnasola@gmail.com